مسابقه اختصاصي شماره

 
 

در حال حاضر مسابقه اي براي پاسخگوئي وجود ندارد لطفاً منتظر طرح مسابقه باشيد .

از بازديد شما مراجعه كننده گرامي نهايت تشكر را داريم.

 

نتيجه مسابقات برگزار شده

 

اعلام نتيجه

مهلت پاسخ تاريخ طرح سئوال مسابعه شماره
 1387/8/10  1387/7/1

 7 مورد از قوانینی که از قوانین داوری حذف گردیده را نام ببرید

 11