مسابقه عمومي شماره

 
 

در حال حاضر مسابقه اي براي پاسخگوئي وجود ندارد لطفاً منتظر طرح مسابقه باشيد .

از بازديد شما مراجعه كننده گرامي نهايت تشكر را داريم.

 

نتيجه مسابقات برگزار شده

 

اعلام نتيجه

مهلت پاسخ تاريخ طرح سئوال مسابعه شماره
 1387/10/15  1387/9/12

 7 مورد از قوانين داوري كه اخيرا تغيير كرده را به اختصار بنويسيد.

 12
كليك كنيد...  1387/8/10  1387/7/1

 حداقل زمان استراحت يك ورزشكار بين دو مسابقه چقدر است ؟

 11
كليك كنيد...  1387/6/6  1387/5/5

 شرائط برقراري (شروع ) اوساي كومي را بيان نمائيد.

 10
كليك كنيد...  1387/5/1  1387/3/26

 آخرين قانون تغيير يافته داوري چيست . و به صورت مختصر توضيح دهيد ؟

 9
كليك كنيد...  1387/3/25  1387/2/21

 پزشك چگونه ميتواند براي مداوا ورزشكاري كه در حال مسابقه است وارد تاتامي گردد . چند مرحله و درپايان داور وسط چه عملي را بايد انجام دهد.

 8
كليك كنيد...  1387/2/20  1387/1/17

 مدت زمان مسابقه در مسابقات رسمي را براي سنين مختلف آقايان و بانوان را نام ببريد ؟

 7
كليك كنيد...  1387/1/15  1386/12/1

 سو نو ماما و يوش در چه واقعي بكار ميرود. و به چه صورت ؟

 6
كليك كنيد...  1386/12/1  1386/10/24

 5 مورد از قوانيني كه در چند سال اخير ( حدود 8 سال ) تغيير كرده را نام ببريد .

 5
كليك كنيد...  1386/10/23  1386/09/08

 چنانچه جودوکاری هانسوکوماکه مستقیم شود آيا ميتواند در ادامه مسابقه در جدول بماند ؟ توضیح دهید.

 4
كليك كنيد...  1386/09/7  1386/08/08

 داور وسط در چه مواقعي بايد اعلام مته نمايد؟ موارد را بيان كنيد.

 3
كليك كنيد...  1386/08/01  1386/07/01

 1)آيا داور كنار ميتواند امتيازات ثبت شده در تابلو اميتازات را تغيير دهد ؟ توضيح دهيد. ( براي درجات سه و دو ملي ) . 2) درچه مواقعي داور ميتواند پزشك را بر روي تاتامي فراخواني نمايد ؟ ( براي داوران درجه 1 و بالاتر )

 2
كليك كنيد...  1385/12/25  1385/11/15

 تفاوت وازاري آواسته ايپون و سوگو كاچ چيست؟و در اين دو حالت داور چه عملي انجام ميدهد؟

 1