مسابقه شماره 9

 
   

 

   پزشك چگونه ميتواند براي مداوا ورزشكاري كه در حال مسابقه است وارد تاتامي گردد . چند مرحله و درپايان داور وسط چه عملي را بايد انجام دهد.

سؤال مسابقه :

 

       1387/2/21

تاريخ طرح مسابقه :

 

  سه دست جودوگي

جايزه مسابقه :

 

  3  نفر

تعداد برندگان :

  جوائيز اين مسابقه توسط شركت ايران رزم به آدرس : اصفهان چهار باغ پائين جنب هتل پيروزي تلفن 2228335-0311و تهران منيريه مجتمع تجاري ورزشي تابان طبقه دوم تلفن 66956226اهداء مي گردد .

توضيحات :

فهرست اسامي برندگان مسابقه

   

توضيحات

محل ارسال پاسخ نام پدر نام و نام خانوادگي رديف
   بجنورد  علي  سوسن   خسرويار

 1

   اردبیل  اسماعیل  مرتضی  آمون

 2

   اصفهان  جهان پناه  علیرضا  کیانی

 3

 
   

 

فهرست پاسخ هاي صحيح

 

توضيحات

محل ارسال نام پدر نام و نام خانوادگي شماره
   بجنورد  علي

 كورش   خسرويار

 1
   بجنورد  علي

 سوسن   خسرويار

 2
   اصفهان  مجتبی

 سهیل  معلم

 3
   اردبیل  اسماعیل

 مصطفی  آمون

 4
   اردبیل  اسماعیل

 مرتضی  آمون

 5
   اردبیل  علی

 مهدی  غریب زاده

 6
   اردبیل  محرم

 شهرزاد  غریب نیا

 7
   اردبیل  

 عیسی  سیفی

 8
   اردبیل  عیسی

 علیرضا  سیفی

 9
   اردبیل  غلامحسین

 اسماعیل  آمون

 10
   تهران  اکبر

 سعید   مهری

 11
   تهران  احمد

 لیلا   عدنانی

 12
   خوزستان  عباس

 جمشید  بختیاری

 13
   ساری  حسن

 عبدالله  آراسته

 14
   خوزستان - اهواز  مجید

 عزیز الله   قرائتی

 15
   استان گلستان_گرگان  نوروز

 ابراهیم  تیموری

 16
   مشهد  غلامرضا

 حمید   علیزاده

 17
   تهران  حسین علی

 مهدی  ملائی

 18
   قم  مهدی

 حسین  سامیان

 19
   قزوين  نوراله

 امير  فرجيهاي قزويني

 20
   شیراز  اسدالله

 بهنام  مصلی نژاد

 21
   شیراز  عبدالحسین

 نوشین  آهوان

 22
   بیرجند  برات

  امین  کارکن

 23
   بیرجند  محمود

 میثم  شفاعتی مقدم

 24
   كرج  علي

 محمد  مسعودي

 25
   كردستان -سنندج  محمد شريف

 شهريار  دهبان

 26
     حسن

 مسعود  سميعي

 27
     حسین

 داوود  عبده پورمیرزایی

 28
   اصفهان  جهان پناه

 علیرضا  کیانی

 29
   فردوس  محمد علی

 احمد  پیروز

 30
   فردوس  کاظم

 کیوان   صانعی پور

 31
   فردوس  محمد علی

 وحید  پیروز

 32
   فردوس  محمود

 علی  دلپذیر

 33
   زنجان  عباس

 ميثم  منصورخاكي

 34
   تهران-اسلامشهر  علی محمد

 عباس  مجتهد

 35