مسابقه شماره 7

 
   

 

   مدت زمان مسابقه در مسابقات رسمي را براي سنين مختلف آقايان و بانوان را نام ببريد ؟

سؤال مسابقه :

 

       1387/1/17

تاريخ طرح مسابقه :

 

  به 2 نفر از برندگان به قيد قرعه 2دست لباس جودو توسط شركت ايران رزم به آدرس : اصفهان چهار باغ پائين جنب هتل پيروزي تلفن 2228335-0311و تهران منيريه مجتمع تجاري ورزشي تابان طبقه دوم تلفن 66956226اهداء مي گردد .

جايزه مسابقه :

 

  2  نفر

تعداد برندگان :

 

توضيحات :

فهرست اسامي برندگان مسابقه

   

توضيحات

محل ارسال پاسخ نام پدر نام و نام خانوادگي رديف
   تهران  اکبر  سعید  مهری

 1

   قم  مهدی  حسین  سامیان

 2

 
   

 

فهرست پاسخ هاي صحيح

 

توضيحات

محل ارسال نام پدر نام و نام خانوادگي شماره
   اصفهان  مجتبی

 سهیل  معلم

 1
   زنجان  پرویز

 محمد حسین  فخاری

 2
   بجنورد  علي

 كوروش  خسرويار

 3
   بجنورد  علي

 سوسن  خسرويار

 4
   قم  مصطفي

 سيد عليرضا  صحفي

 5
   بیرجند  محمد علی

 احمد  صداقتی

 6
   مشهد  حسن

 رضا  جاویدنظام دوست

 7
   قزوين  نوراله

 امير  فرجيهاقزويني

 8
   تهران  بيژن

 حسين  مختاري

 9
   زنجان  مصطفی

 حامد  مصطفوی

 10
   مشهد  غلامرضا

 حمید   علیزاده

 11
   تهران  احمد

 فریده  حسین پور

 12
   تهران  عباس

 محمد  صحفی

 13
   تهران  اکبر

 سعید  مهری

 14
   تهران  احمد

 ليلا  عدنانی

 15
   اصفهان  نظام

 مهدي  شهري

 16
   مشهد  غلامحسين

 عباس  صلاتش پور

 17
   ساری  حسن

 عبدالله  آراسته

 18
   شاهرود  علی

 محمد حسن  کابوسی

 19
   شاهرود  ابراهیم

 محمد  صداقت زاده

 20
   شاهرود  عباس

 مهین  شوقی

 21
   اهواز  محمد

 مصطفی  صداقت زاده

 22
   شاهرود  محمد

 مهدی  عباسی

 23
   تهران  محمد

 هادی  صداقت زاده

 24
   تهران  

 سمیه  قنبری راد

 25
   اراک  

 سعید  خیری

 26
   شاهرود  محمد

 سید مهدی  موسوی

 27
   شاهرود  ابراهیم

 کریم  اصغر زاده

 28
   شاهرود  علی

 بهروز  آقا علیجان

 29
   شاهرود  

 مهدی  اشرفی

 30
   شیراز  اسدالله

 بهنام  مصلی نژاد

 31
     عبدالحسین

 نوشین  آهوان

 32
   فردوس  محمد علی

 احمد  پیروز

 33
   فردوس  کاظم

 کیوان   صانعی پور

 34
   كرج  شكرالله

 محمدعلي  كوپيدار

 35
   اردبیل  اسماعیل

 مصطفی  آمون

 36
   اردبیل  اسماعیل

 مرتضی  آمون

 37
   اردبیل  علی

 مهدی  غریب زاده

 38
   اردبیل  

 شهزاد  غریبی نیا

 39
   اردبیل  شهزاد

 علیرضا  غریبی نیا

 40
   اردبیل  

 علیرضا  غریب زاده

 41
   اردبیل  رسول

 عیسی  سیفی

 42
   اردبیل  عیسی

 علیرضا  سیفی

 43
   اردبیل  غلامحسین

 اسماعیل  آمون

 44
   اردبیل  اسماعیل

 مریم  آمون

 45
   اردبیل  محرم

 شهرزاد  غریب نیا

 46
   تهران  علي محمد

 اردشير  شهدي نژاد

 47
   فردوس  محمود

 علی  دلپذیر

 48
   فردوس  محمد علی

 وحید  پیروز

 49
   اردبیل  یداله

 محسن   مملوکی

 50
   اردبیل  مظاهر

 حمزه  مسعود

 51
   اردبیل  مظاهر

 عقیل  مسعود

 52
   ياسوج  سيد دهراب

 سيد آ؛يت الاه  منصوريان

 53
   ياسوج  ابراهيم

 فرزانه  زارع علي ابادي

 54
   ياسوج  عزت الاه

 افشين  رجب پور

 55
   ياسوج  سيد دهراب

 مصطفي  منصوريان

 56
   قم  مهدی

 حسین  سامیان

 57
   اصفهان  احمد

 حميد  افراز

 58