مسابقه شماره 2

 
   

 

   1)آيا داور كنار ميتواند امتيازات ثبت شده در تابلو اميتازات را تغيير دهد ؟ توضيح دهيد. ( براي درجات سه و دو ملي ) . 2) درچه مواقعي داور ميتواند پزشك را بر روي تاتامي فراخواني نمايد ؟ ( براي داوران درجه 1 و بالاتر )

سؤال مسابقه :

 

       1386/07/01

تاريخ طرح مسابقه :

 

  سه ماه تقليل زماني در موعد ارتقاء درجه (براي داوران درجه 3 و 2 ملي) - شش ماه تقليل زماني در موعد ارتقاء درجه (براي داوران درجه 1 ملي) - دعوت خارج از سهميه براي قضاوت مسابقات در سال 1386 ( براي داوران ممتاز و بين المللي)

جايزه مسابقه :

 

  3  نفر

تعداد برندگان :

  لطفا" مشخصات و اطلاعات خواسته شده در صفحه پاسخگوئي را به صورت كامل تكميل فرمائيد . پس از بررسي پاسخ ها از بين كساني كه پاسخ صحيح ارسال داشته اند 3 نفر به قيد قرعه انتخاب شده و جايزه اي به رسم ياد بود به اين نفرات تقديم مي گردد .

توضيحات :

فهرست اسامي برندگان مسابقه

   

توضيحات

محل ارسال پاسخ نام پدر نام و نام خانوادگي رديف
 
   

 

فهرست پاسخ هاي صحيح

 

توضيحات

محل ارسال نام پدر نام و نام خانوادگي شماره
   ساری  حسن

 عبدالله  آراسته

 1
   مشهد  غلامحسين

 عباس  صلاتش پور

 2
   تهران  بيژن

 حسين  مختاري

 3
     سیدحسن

 سید حسین   محمودی

 4
   یاسوج  دهراب

 آیت الاه  منصوریان

 5
   یاسوج  اسماعیل

 مریم  اسدی

 6
   يازسوج  ميرذا فريبرز

 فردين   موسوي

 7
   يازسوج  ابراهيم

 فرزانه   ذارع

 8
     ملك منصور

 حميد   براتيان

 9
     خسرو

 محمد رضا   كاويانپور

 10