مسابقه شماره 13

 
   

 

   حداقل زمان استراحت يك ورزشكار بين دو مسابقه چقدر است ؟

سؤال مسابقه :

 

       1387/7/1

تاريخ طرح مسابقه :

 

  لباس جودو

جايزه مسابقه :

 

  2  نفر

تعداد برندگان :

  جوائيز اين مسابقه توسط شركت ايران رزم به آدرس : اصفهان چهار باغ پائين جنب هتل پيروزي تلفن 2228335-0311و تهران منيريه مجتمع تجاري ورزشي تابان طبقه دوم تلفن 66956226اهداء مي گردد .

توضيحات :

فهرست اسامي برندگان مسابقه

   

توضيحات

محل ارسال پاسخ نام پدر نام و نام خانوادگي رديف
   اردبیل    عیسی  سیفی

 1

   تهران  اکبر  سعید  مهری

 2

 
   

 

فهرست پاسخ هاي صحيح

 

توضيحات

محل ارسال نام پدر نام و نام خانوادگي شماره
   ساری  حسن

 عبدالله   آراسته

 1
   ساری  حسن

 ابوالفضل  آراسته

 2
     نوراله

 امير  فرجيهاي قزويني

 3
   اصفهان  نظام

 مهدي  شهري

 4
   قزوین  کریم

 ابوالفضل  زاجکانی

 5
   قزوین  علی

 لیلا   افتخاری

 6
   قزوین  کریم

 مهدی   زاجکانی

 7
     طالب

 علي رضا   توكلي

 8
   قزوين  محمد تقي

 محمد حسين   حاجي طاهريها

 9
   قزوين  محمد تقي

 محمد حسين   حاجي طاهريها

 10
   قزوين   محمد تقي

 مجتبي  حا جي طاهري ها

 11
   قزوين  محمد تقي

 مصطفي  حا جي طا هري ها

 12
   قزوين  قدرت الله

 جلال  حميد راد

 13
   اصفهان  اكبر

 حامد   اسماعيلي

 14
   اردبيل  محرم

 شهر زاد   غريبي نيا

 15
   اردبيل  علي

 مهدي  غريب زاده

 16
   اردبيل  شهرزاد

 پوريا   غريبي نيا

 17
   اردبيل  زين العابدين

 عليرضا  غريب زاده

 18
   کرج  نقی

 امید   فتاحی کیا

 19
   كرج  مير كاظم

 سيد بهنام  بهزاد

 20
   كرج  مير كاظم

 مير حامد  بهزاد

 21
   قزوین  ضیا اله

 علی  مهرانی

 22
   کرج  سید حسینعلی

 سید مرتضی   افتخاری

 23
   کرج  حسن

 امیر  مهرانی

 24
   قزوین  اباذر

 محمود  عسگری

 25
   اردبیل  اسماعیل

 مصطفی  آمون

 26
   اردبیل  اسماعیل

 مرتضی  آمون

 27
   اردبیل  اسماعیل

 مریم  آمون

 28
   اردبیل  غلامحسین

 اسماعیل  آمون

 29
   اردبیل  علی

 مهدی  غریب زاده

 30
   اردبیل  محرم

 شهزاد  غریبی نیا

 31
   اردبیل  شهزاد

 پوریا  غریبی نیا

 32
   اردبیل  

 عیسی  سیفی

 33
   اردبیل  

 اسحق  رسولی

 34
   اسلامشهر  علی محمد

 عباس  مجتهد

 35
   آبادان  عباس

 جمشید  بختیاری

 36
   قزوين  محمد

 سجاد  رحيمي

 37
   شیراز  اسدالله

 بهنام  مصلی نژاد

 38
   شیراز  عبدالحسین

 نوشین  آهوان

 39
   مشهد  حسن

 رضا  جاوید نظام دوست

 40
   قزوین  کریم

 ابوالفضل  زاجکانی

 41
   قزوین  محرمعلی

 علیرضا  شهسواری

 42
   قزوین  محمد

 مجید  اقاحسینی

 43
   تهران  اکبر

 سعید  مهری

 44
   تهران  احمد

 ليلا  عدنانی

 45
   تهران  احمد

 ليلا  عدنانی

 46
   قزوین  علی

 محسن  عباسی

 47
   قزوین  ابراهیم

 مصطفی  نصیری

 48
     ناصر

 مهدي  باقري

 49
   گرمي  حسن

 يعثوب  ايزدي

 50
   زنجان  پرویز

 محمد حسین  فخاری

 51
   کرمانشاه  حسین

 شهرام  جمشیدپور

 52
   آبادان  عباس

 جمشید  بختیاری

 53
   تهران  ابوالقاسم

 علی  فامیل رشتی

 54
   کرج  مهدی

 حسن  کاظمی

 55
     علي

 معصومه  ممقاني فر

 56