مسابقه شماره 12

 
   

 

   شرائط برقراري (شروع ) اوساي كومي را بيان نمائيد.

سؤال مسابقه :

 

       1387/5/5

تاريخ طرح مسابقه :

 

  سه دست جودوگي به سه نفر از برندگان

جايزه مسابقه :

 

  3  نفر

تعداد برندگان :

  جوائز توسط شركت ايران رزم به مديريت آقاي جمشيد وحيد اهداء مي گردد

توضيحات :

فهرست اسامي برندگان مسابقه

   

توضيحات

محل ارسال پاسخ نام پدر نام و نام خانوادگي رديف
   کرج  حاجی آقا  حسن  مهرانی

 1

   قزوین  علی اکبر  اردشیر  موحددانش

 2

   ار دبيل  محمدكاظم  اسدالله   محقق

 3

 
   

 

فهرست پاسخ هاي صحيح

 

توضيحات

محل ارسال نام پدر نام و نام خانوادگي شماره
   مشهد  حسن

 رضا  جاویدنظام دوست

 1
   قم  مهدی

 حسین  سامیان

 2
   قم  قدرت ا...

 محمدعماد  ایل سعادتی

 3
   قزوين  نوراله

 امير  فرجيهاي قزويني

 4
   خوزستان-آبادان  عباس

 جمشید  بختیاری

 5
   اردبیل  یدالله

 محسن  مملوکی

 6
   هرمزگان  علی

 منصور  ذاکری

 7
   تهران-اسلامشهر  علی محمد

 عباس  مجتهد

 8
   تهران  محمد

 مصطفي  كاظمي

 9
     مهدی

 سید رضا  حسینی

 10
   شیراز  اسدالله

 بهنام  مصلی نژاد

 11
   شیراز  عبدالحسین

 نوشین  اهوان

 12
   قزوین  ضیا اله

 علی  مهرانی

 13
   قزوین  حاجی آقا

 ضیا اله  مهرانی

 14
   قزوین  اباذر

 محمود  عسگری

 15
   کرج  حسن

 امیر  مهرانی

 16
   کرج  حاجی آقا

 حسن  مهرانی

 17
   کرج  غضنفر

 محسن  مهرانی

 18
   بهشهر  جعفر

 مجتبی  نیکو

 19
   بهشهر  

 محمد  اسدی

 20
   بهشهر  جعفر

 مرتضی  نیکو

 21
   بهشهر  جعفر

 محبوبه  نیکو

 22
   بهشهر  فتح الله

 سعدالله  جهانگیری

 23
   بهشهر  جعفر

 معصومه  نیکو

 24
   بهشهر  جعفر

 مجتبی  نیکو

 25
   قزوین  ابوالفضل

 حمید  حسینی

 26
   زنجان  پرویز

 محمد حسین  فخاری

 27
   قزوین  مجید

 سیدسیعد   حسینی

 28
   فردوس  محمد علی

 احمد  پیروز

 29
   فردوس  محمد علی

 وحید  پیروز

 30
   فردوس  کاظم

 کیوان  صانعی پور

 31
   فردوس  محمود

 علی  دلپذیر

 32
   قزوین  عیسی

 حمید  فرمانی

 33
   قزوین  علی اکبر

 اردشیر  موحددانش

 34
   قزوین  عابدین

 معصومه   آموزگار

 35
     طالب

 عليرضا  توكلي

 36
   اصفهان  نظام

 مهدي  شهري

 37
   اصفهان  جهان پناه

 علي رضا  كياني

 38
   اصفهان  جهان پناه

 حسام  كياني

 39
   تهران  بيژن

 حسين  مختاري

 40
   ساری  عبدلعلی

 مصطفی   کلانتری

 41
   فسا  حاجی

 رسول  گل محمد پور

 42
   فسا  احمد

 منصور  صادق زاده

 43
   تهران  علي

 معصومه  ممقاني فر

 44
   ار دبيل  محمدكاظم

 اسدالله   محقق

 45